jrs直播奥运会
首页>直播大厅 > 篮球 > 意篮乙 > 特莱维奥vs奥尔齐诺维视频直播
意篮乙

奥尔齐诺维

完场

53-76

特莱维奥

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

直播信息

免费在线观看特莱维奥vs奥尔齐诺维高清直播! jrs直播奥运会为您提供特莱维奥对阵奥尔齐诺维直播地址, 特莱维奥直播和奥尔齐诺维直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入jrs直播奥运会首页即可获取最新直播信号。 喜欢看特莱维奥VS奥尔齐诺维比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。 jrs直播奥运会,免费看7*24小时意篮乙滚动直播。

赛事分类: 意篮乙
球队名称: 特莱维奥 vs 奥尔齐诺维
比赛时间:2021年12月06日 01:00
赛事信息:本场包含了特莱维奥vs奥尔齐诺维直播信息,jrs直播奥运会将对本场进行视频直播。
日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2021/04/08

意大利A2

奥尔齐诺维

83-90

43-45

特莱维奥

6.5

163.5

2020/12/28

意大利A2

特莱维奥

97-108

50-56

奥尔齐诺维

-1.5

164.5

2019/09/08

俱乐部友谊赛

奥尔齐诺维

65-82

34-43

特莱维奥

9.5

146.5

特莱维奥

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2021/11/29

意大利A2

特莱维奥

85-88

42-45

蒙费拉托

-1.5

153.5

2021/11/22

意大利A2

皮亚琴察

71-95

29-55

特莱维奥

8

157

2021/11/15

意大利A2

特莱维奥

78-69

45-46

比尔拉

-5.5

151.5

2021/11/08

意大利A2

奥兰迪纳

78-96

37-54

特莱维奥

9.5

160.5

2021/10/31

意大利A2

特莱维奥

90-69

56-35

乌拉尼亚米兰

2.5

154.5

2021/10/24

意大利A2

乌迪内

76-79

43-47

特莱维奥

-8.5

152.5

2021/10/17

意大利A2

特莱维奥

69-84

33-47

阿斯格科皮亚琴察

-3.5

150.5

2021/10/10

意大利A2

特拉帕尼

70-86

36-42

特莱维奥

2.5

158.5

2021/10/03

意大利A2

特莱维奥

71-81

41-38

曼托瓦纳

-3.5

149.5

2021/09/26

意超杯

特莱维奥

70-76

39-40

皮斯托亚

-4.5

145.5

2021/09/26

意超杯

乌迪内

73-84

44-34

特莱维奥

-3.5

156.5

2021/09/24

意超杯

特莱维奥

76-66

44-36

蒙费拉托

-7.5

94.5

2021/09/20

意超杯

皮亚琴察

72-83

46-46

特莱维奥

9.5

142.5

2021/09/16

俱乐部友谊赛

阿斯格科皮亚琴察

60-67

30-39

特莱维奥

9.5

148.5

2021/09/13

意超杯

特莱维奥

81-63

41-37

坎图

9.5

155.5

2021/06/03

意大利A2

费拉拉

66-62

26-33

特莱维奥

2.5

152.5

2021/05/31

意大利A2

特莱维奥

54-69

33-40

费拉拉

4.5

157

2021/05/29

意大利A2

特莱维奥

70-80

25-42

费拉拉

3.5

157.5

2021/05/26

意大利A2

费拉拉

86-88

36-33

特莱维奥

4.5

158

2021/05/24

意大利A2

费拉拉

72-76

41-44

特莱维奥

5

160.5

2021/05/16

意大利A2

特莱维奥

83-55

44-31

基耶蒂1974

-3.5

149.5

2021/05/13

意大利A2

费拉拉

84-82

43-48

特莱维奥

2.5

161.5

2021/05/08

意大利A2

特莱维奥

57-68

27-29

罗马

-3

160.5

2021/05/02

意大利A2

基耶蒂1974

65-83

30-44

特莱维奥

5

155

2021/04/28

意大利A2

特莱维奥

78-73

33-32

费拉拉

1.5

159.5

2021/04/25

意大利A2

罗马

56-77

33-43

特莱维奥

2.5

160.5

2021/04/08

意大利A2

奥尔齐诺维

83-90

43-45

特莱维奥

6.5

163.5

2021/03/28

意大利A2

特莱维奥

61-81

35-32

乌拉米亚港

3.5

158.5

2021/03/21

意大利A2

奥兰迪纳

85-80

40-42

特莱维奥

7.5

167.5

2021/03/18

意大利A2

特莱维奥

91-84

44-43

阿斯格科皮亚琴察

3.5

167.5

奥尔齐诺维

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2021/11/29

意大利A2

阿斯格科皮亚琴察

83-82

30-37

奥尔齐诺维

1.5

153.5

2021/11/22

意大利A2

奥尔齐诺维

62-73

32-35

奥兰迪纳

2.5

161.5

2021/11/15

意大利A2

奥尔齐诺维

61-76

32-47

坎图

15.5

158.5

2021/11/08

意大利A2

乌拉尼亚米兰

80-75

33-38

奥尔齐诺维

-1.5

157.5

2021/10/31

意大利A2

特拉帕尼

72-70

31-39

奥尔齐诺维

1.5

155.5

2021/10/24

意大利A2

奥尔齐诺维

72-89

32-56

曼托瓦纳

7.5

160.5

2021/10/17

意大利A2

蒙费拉托

68-65

31-43

奥尔齐诺维

1.5

156.5

2021/10/10

意大利A2

奥尔齐诺维

89-101

53-56

皮亚琴察

3.5

150.5

2021/10/03

意大利A2

都灵

90-87

33-39

奥尔齐诺维

-5.5

154.5

2021/09/20

意超杯

乌迪内

91-65

39-29

奥尔齐诺维

-6.5

147.5

2021/09/16

俱乐部友谊赛

曼托瓦纳

75-71

44-37

奥尔齐诺维

5.5

157.5

2021/09/12

意超杯

奥尔齐诺维

96-95

48-50

维罗纳

7.5

158.5

2021/05/13

意大利A2

拉蒂纳

61-97

32-56

奥尔齐诺维

6.5

158.5

2021/05/09

意大利A2

奥尔齐诺维

77-54

47-40

里耶蒂

-11

162.5

2021/05/06

意大利A2

里耶蒂

63-94

26-34

奥尔齐诺维

5.5

160.5

2021/05/02

意大利A2

马沙奥

79-87

36-43

奥尔齐诺维

6

158.5

2021/04/29

意大利A2

奥尔齐诺维

86-92

45-36

拉蒂纳

4.5

149.5

2021/04/18

意大利A2

蒙费拉托

77-74

51-36

奥尔齐诺维

1

157.5

2021/04/15

意大利A2

乌拉米亚港

77-57

33-24

奥尔齐诺维

-2.5

163.5

2021/04/10

意大利A2

奥尔齐诺维

74-102

39-47

曼托瓦纳

6.5

154.5

2021/04/08

意大利A2

奥尔齐诺维

83-90

43-45

特莱维奥

6.5

163.5

2021/04/02

俱乐部友谊赛

奥尔齐诺维

69-80

33-45

那不勒斯

11.5

155.5

2021/03/28

意大利A2

奥尔齐诺维

65-90

22-56

奥兰迪纳

-3.5

172.5

2021/03/25

意大利A2

奥尔齐诺维

76-85

42-41

维罗纳

5.5

163.5

2021/03/22

意大利A2

乌迪内

77-76

39-39

奥尔齐诺维

2.5

160.5

2021/03/19

意大利A2

奥尔齐诺维

99-87

46-50

乌拉米亚港

7.5

156.5

2021/03/14

意大利A2

奥尔齐诺维

91-102

49-53

特拉帕尼

4.5

159.5

2021/03/11

意大利A2

都灵

73-71

36-38

奥尔齐诺维

-13.5

159.5

2021/02/11

意大利A2

奥尔齐诺维

63-88

35-51

都灵

7

157.5

2021/02/08

意大利A2

贝尔格蒙

86-79

48-50

奥尔齐诺维

9.5

162.5